Tänapäeva inimese käepikendus on ju nutitelefon. Külma ilmaga on paljaste kätega kole ebamugav telefoni toksida. Kuna tavaliste kootud labakinnastega on telefoni näppida võimatu, tuli mulle mõte kududa niisugused labakud, mille näpuotsad käivad lahti. Pöidlaots on ka tähtis hoida vaba. See on ju vaata, et kõige tähtsam näpp nutihoolikule.

Vaja läheb:

 Kahte värvi lõnga vastavalt mustrile, umbes 100 g kokku
 Kümme kudumisvarrast olenevalt lõnga jämedusest
 Kaks haaknõela pöidla silmade kinnitamiseks
 Suure silmaga sukanõela
 Tavalised käärid
 Kudumismuster, mille järgi kududa
 Heegelnõel
 Triikimisriie ja triikraud

Kinda kudumiseks lõin varrastele 60 silma (igale varda jaoks 15 silma) ja alustasin randme kudumist mustri järgi. Kudusin randme 5 cm pikkuseks. Kinnaste kudumisel soovitan kududa kahte kinnast korraga nii, et teen ühe kinda mingi osa valmis ja siis koon ka teisel kindal sama osa valmis. Niimoodi kududes saab kindaid üksteise peal mõõta ja kõik kinda osad saavad mõlemal kindal võrdse pikkusega. Vähemalt mina koon nii.

Viltuse sooniku muster
Viltuse sooniku muster

Randme ja mustriosa vahele kudusin ma kolm horisontaalset triipu. Need võib ka ära jätta, kui ei meeldi. Siis peab mustrit nende ridade võrra rohkem kuduma. Kui ranne on valmis, kudusin järgnevalt:

2. rea kudusin parempidi punase lõngaga
3. rea kudusin pahempidi punase lõngaga
4. rea kudusin musta lõngaga parempidi
5. rea kudusin musta lõngaga pahempidi
6. rea kudusin punase lõngaga paremini
7. rea kudusin punase lõngaga pahempidi

Edasi kudusin veel 2 rida punase lõngaga parempidi ja siis alustasin kinda mustri kudumist vastavalt mustrile (kokku 9 rida).

Kuidas kududa labakindaid nutisõltlasele

Kui igal vardal on 15 silma, siis tuleb kinda kudumiseks leida ka muster, mis mahuks kas 15-le või 30-le silmale. Tavalised kindamustrid joonistatakse poolele kindale (minu kindal 30-le silmale). Mustrit kudusin mina 4 cm. Kuni pöidlaauguni randmeosa lõpust ongi vahemaa tavaliselt 4-5 cm, siis tuleb võtta üles põidla silmad.

Kuidas kududa labakindaid nutisõltlasele

Vasaku käe kindal teise varda viimased 10 silma võtsin haaknõelale kudumata ja vardale lõin üles 10 uut silma vastavalt mustrile. Parema käe kindal 3. varda 10 esimest silma kudumata võtsin need haaknõelale ning vardale lõin üles vastavalt mustrile uued 10 silma.

Pöidlaaugu kudumise kõrgus
Pöidlaaugu kudumise kõrgus

Muidugi tuleb igal inimesel arvestada sellega, et meil kõigil on eri suurusega käed. Sellepärast peab proovima kootavat kinnast kätte, et pöial tuleks õigesse kohta. Varraste lugemine käib nii, et mustri rea vahetus jääks käe alla ehk teisisõnu, kui asetame käe lauale pöidlaga üles, siis mustrirea vahetus jääks käe sellele küljele, mis jääb vastu lauda.

Kuidas kududa labakindaid nutisõltlasele

Edasi kudusin mina vastavalt mustrile veel 5 cm ja siis alustasin sooniku kudumist. Tegin tavalise „üks silm parempidi ja üks silm pahempidi“ soonikut 10 rida, et väike sõrm jääks sooniku sisse. Siis lõpetasin sooniku kudumise ja kudusin sooniku kinni parempidiste silmadega.

Kuidas kududa labakindaid nutisõltlasele

Seejärel lõin vardale 30 silma ja kudusin neist 10 rida samasugust üks ühele soonikut. Sellest sai labaku näpuotste peopesa poolne pool. See tuleks asetada kindale nii, et 10. rea lõngaots jääks pöidla poole. Et see soonik ei jääks kuhugi ripnema, oleks hea kinnitada see tagavara vardaga kinda külge. Nii püsib see sooniku osa paigal ja on mugav edasi kududa. Käe seljaosal võetakse uued silmad üles vastavalt mustrile viimasest reast enne soonikut (kokku 30 silma kahele vardale). Silmade ülesvõtmiseks võib kasutada heegelnõela, kui leiate, et see tegevus vardaga on ebamugav.

Ülemise värvli kudumise kõrgus
Ülemise värvli kudumise kõrgus

Edasi kudusin ma vastavalt mustrile nii palju, et esimene näpp jäi kinda sisse. Siis peab hakkama kinda otsa kokku kuduma. Selleks kootakse:

1. vardal 1. ja 2. silm parempidi kokku ning edasi kõik teised silmad vastavalt mustrile.
2. vardal kootakse kõik silmad vastavalt mustrile. Ainult viimane silm jääb kudumata ja tõstetakse üle eelviimase kootud silma.
3. varras kootakse jälle nagu 1. varraski – kaks esimest silma kokku.
4. varras kootakse nagu 2. varras, kus viimane silm kudumata tõstetakse üle eelviimase. Nii kahandatakse kinda ots kokku ja viimasest silmast tõmmatakse lõng läbi ning lõigatakse umbes 5 cm kauguselt lahti.

Kuidas kududa labakindaid nutisõltlasele

Edasi jääb ainult pöial kududa. Haaknõela pealt võetakse 10 silma vardale. Pöidla augu teisest äärest, sealt, kus pole silmi, võetakse üles 14 silma. Pöidla kudumisel kasutasin kolme varrast ja igal vardal oli 8 silma. Pöidla tegin 4 cm pikkuseks ja viimase cm pöialt kudusin soonikus, mille lõpetasin parempidiste silmadega. Edasi tuli peita kõik lõngaotsad sukanõela või heegelnõela abil, kuidas on mugavam, ja anda kinnastele korralik välimus. Selleks pressisin kindaid triikrauaga läbi niiske riide ja venitasin nad vormi.

Kuidas kududa labakindaid nutisõltlasele

Tehke siis järgi ja head jõudu ning kannatust kudumiseks!
Eeskuju kinda kudumisel on võetud.siit