Greetel Kala on väga tubli neiu ja on algatanud väga huvitava projekti koolivägivalla vähendamiseks. Eelarve on piiratud, kuid väikese rahaga loodetakse väga palju ära teha, sest koolivägivald kipub Eestis pigem suurenema kui vähenema.

Eile just rääkisin Greeteliga ja arutasin koostööd, sest tahan koolivägivalla vähendamisse panustada. Mul on rõõm kuulda, et ka teistele läheb korda vägivalla vähendamine koolides.

Uurisin seda nähtust 2007. aastal Akadeemias Nord psühholoogiks õppides. Minu lõputöö teemaks oli koolivägivald Eesti 3. – 4. klassides maa/linna/riigi/erakoolis. 2007. aastal oli vägivallaga kokku puutunud vastavas sihtrühmas 70% õpilastest, mis on väga kurb tulemus.

Olukord on Eesti koolis kurb ja õpilased on stressis ning pinged tekitavad agressiivset käitumist, sest õpilased ei oska rahulikult oma pingeid maandada. Pingemaandamiseks sobib lastele hästi huviringides käimine, spordiga tegelemine, muusika kuulamine, mängimine. Lastele tuleks õpetada empaatiat, suhtlemist ja aktiivset kuulamist.

Igas koolis peaks olema usaldusväärne koolipsühholoog, kes nõustaks ja õpetaks psühholoogilisi oskusi. Mitte ükski laps ei tohiks jääda oma murega üksi ja alati tuleb probleemiga tegeleda esimesel võimalusel, sest mure on nagu lumepall, mis kipub järjest suuremaks minema ja hiljem on juba palju raskem seda lahendada.

Algklassides on õpetaja roll väga oluline positiivse õpikeskkonna loomisel. Õpetaja on liider ja peaks hoidma sobilikku distantsi õpilastega ja mitte semutsema, sest siis kaotab õpetaja autoriteedi ja kontrolli õpilaste üle.

Lastel peaks olema ka vahetunnis huvitavat tegevust, et keegi ei oleks üksi ja ei tunneks ennast tõrjutuna. Väga tore oleks, kui suuremad koolikaaslased panustaksid oma kooli turvalisemaks muutmiseks ning oleksid algklassiõpilastele vanema õe/venna eest. Kuulaksid väikest kooliõde või -venda ja pakuks tuge ning mõistmist.

Minu 2007. aasta uuringu järgi kipuvad poisid eeskätt füüsiliselt kiusama ja tüdrukud verbaalselt. Haiget teevad aga nii füüsiline kui ka verbaalne vägivald.

Pakun lahenduseks, et algklassides oleksid saadaval vahetundides lauamängud ja spordivahendid, joonistamistarbed ning raamatud, et lastel ei oleks igav ja ei jääks aega lollustega tegeleda.

Lastel tuleb stressi vähendada, sest rõõmsad ja terved lapsed on sõbralikumad. Koolivägivald on Eestis aktuaalne teema ja sellega tuleb jätkuvalt tegeleda. Lapsed võtavad koduprobleemid kooli kaasa ja kui ei ole õpetatud rahumeelselt oma probleeme lahendama, siis elataksegi oma pingeid koolis välja kakeldes, sõimates, koolivara lõhkudes, poppi tehes, suitsetades, narkootikume või alkoholi tarbides, üksteisele nimesid andes, klatšides. Kaasajal on lisandunud ka kiusamine internetis ja koolikaaslaste sõim tuleb arvuti vahendusel isegi koju kaasa sedasi.

Koolivägivald ei ole paratamatus ja selle probleemiga tuleb tegeleda.