Liigutused kõnelevad meist sootuks rohkem kui sõnad. Enamasti ei suuda me oma kehakeelt kontrollida, keha ja käed ei oska valetada. Alljärgnevalt mõned vihjed, millised žestid toovad kasu või kahju tööotsijale.

Enne olulist töövestlust hoolitsed selle eest, et riided oleks korras, maniküür enam-vähem tehtud ja juuksed kammitud. Enamasti ei tule selle pealegei, et analüüsida pisut ka oma kehakeelt. Keha kõneleb kaasvestlejale meie üleelamistest, meeleolust, kavatsustest ja isegi mõtetest. Seepärast oleks hea teada teatud žestide effekti ning õppida neid valdama. Valdama selles mõttes, et teadlikult kasutada neid, mis teid positiivsemana aitab paista.

Kehakeel on vanem kui lingvitiline keel, eksisteerib hulk märke ja poose, mida mõistame ühtmoodi hoolimata keelebarjäärist. Näiteks kui tõstate sõrme suu juurde, siis teab igaüks, mida te sellega öelda tahate. Väidetakse, et selliseid sümboleid kasutab üks inimene päeva jooksul sadu.

Kuidas mõjuda veendunult ja kindlameelselt

Kui teil jääb vajaka kindlameelsusest, kuid soovite jätta endast muljet kui tugevast karakterist, siis asetage sõrmeotsad vastakuti ja moodustage oma kätega justkui väike püramiid. Väidetavalt kasutavad seda liigutust eneskindlad ja positsiooniga inimesed. See annab positiivse märgi, kuid võib mõjuda negatiivselt, kui te samal ajal oma pead tahapoole kallutate. Teie partner mõistab seda kui enesega liigse rahulolu ja ülbuse märki.

Kuidas mõjuda avameelse ja ausana

Avameelsus on omadus, mida tööandja tegelikult otsibki. Avameelne inimene on aus ja siiras. Avameelsusega võidate usalduse. Kui meenutada, siis vannet antakse alati avatud peopesaga, see justkui näitab, et varjata pole midagi... Seepärast pidage meeles, jälgige vestlusel oma käte liikumist.

Esiteks, käed peavad olema nähtaval, mitte laua all, selja taga, taskus. Peidetud käed vihjavad soovile midagi varjata või petta. Kõige parem, kui teie käed lebavad laual või põlvedel.

Teiseks, žestikuleerides jälgige, et teie peopesad oleksid pööratud kaasvestleja poole, justkui tahtes öelda, et lubage mul olla siiras.

Millised žestid viitavad valelikkusele

Kõige eredam žest, mis viitab valelikkusele ja ebaausale käitumisele on käsi, mis varjab teie suud. See võib olla rusikas või avatud, tähendus jääb samaks. Väidetavalt on see žest pärit lapsepõlvest, mil laps kogemata valetas ja kattis siis suu kätega, et halbu sõnu mitte välja lasta.

Üsna naeruväärselt mõjub katse kui tabad ennast sellelt žestilt ja teeskled siis kõhahoogu.

Kui teie vestluspartner teid kuulates suu kätega katab, siis võib olla et ta ei nõustu teiega või arvab, et te valetate. Kui te tabate kaasvestleja selliselt žestilt, siis küsige, kas ta on teiega nõus ja kas tal on oma arvamus selles küsimuses.

Millised žestid viitavad agressiivsusele ja võimukusele

Katsuge hoiduda osutavatest žestidest. Näiteks rusikas käsi, suunav sõrm jt. Psühholoogid väidavad, et need liigutused ärritavad inimesi, sest alateadlikilut tekib kaasvestlejal mulje, et te õpetate teda ja surute maha, mõjute agressivselt

Millised žestid viitavad suletusele ja eemalviibimisele

Küllap teavad kõik, et klassikaline suletusele viitav poos on nn Napoleoni poos, kui käed on rinnal risti. Arvatakse et see poos võib viidata ka enda kaitsmisele või mingile ootusele. Samas arvatakse ka, et see viitab võõrdumisele, kui inimene teadlikult tahab vestlusest või vestluspartneritest eemalduda, olukorrast eemale jääda, vestlust või teemat vältida.

Kui teie kaasvestleja võtab sellise poosi, siis katsuge ta sellest poosist välja tuua. Kui see ei õnnestu, siis ei õnnestu ka teie vestlus. Seda enam katusge ise sellist poosi mitte võtta, või muidu arvatakse, et vestlus teid ei huvita.

Millised žestid viitavad hinnangu andmisele

Võite üsna kindel olla, et kaasvestleja hindab teid kui, haarab peopesaga oma põsest ja sõrm on samal ajal suunatud ülespoole. See žest võib peegeldada nii igavust kui ka hindamist. Kui teie vestluspartner on võtnud poosi, kus käsi on põsel ja pöial on suunatud lõuale ja nimetsisõrme on vertikaalselt, sii svõite kindel olla, et tegmist on hinnangu anmdmisega.

Millised žestid viitavad negatiivsele meelestatusele

Ristatud sõrmed väljendavad vaenulikkust. Millegipärast arvatakse, et see žest väljendab rahulikkust ja kindlust, kui pigem viitab see agrssiivsusele, negatiivsetele emotsioonidele, pettumusele ja mis kõige olulisem, soovile seda varjata. Teadlased on avastanud, et kui ristatud sõrmed, nn lukk on vertikaalselt ja näo juures, siis sellise inimesega kokkuleppele jõudmine on peaaegu võimatu, kui "lukk" lebab laual, on kokkuleppe leidmine lihtsam, see viitab ka sellele, et inemene on iga hetk valmis oma poosi muutma. Kui olete töövestlusel, siis sellist žesti on parem mitte kasutada.

Käed on kõige "reetlikumad"

Jälgige vestluse käigus oma käsi, kui suur osa žestidest on suunatud peopesad allapoole, siis see vihjab autoritaarsusele ja teisi allasuruvale inimesele. Sellise žesti mõju on nii või naa negatiivne, see ei soodusta koostööd ja võrdsust, vaid vihjam pigem teie liiga kõrgele enesehinnangule.

Kuid žestid, mis on tehtud peopesad ülespoole on positiivsed ja soodustavad dialoogi.

Oskus kasutada õigeid žeste ja neid lugeda, annab teile kindlasti palju kasu ja mitte ainult siis kui olete töövestlusel. Sageli oleme olukorras, kus on hea teada, mis arvab meist kaasvestleja.

Õppigem kasutama mitte ainult sõna vaid ka kehakeelt, see aitab meid suhtlemisel.