Täna andis Vabariigi Valitsus keskkonnaminister Keit Pentusele volitused allkirjastada Luksemburgi Suurhertsogiriigiga sõlmitud saastekvoodi müügilepingu muudatused, mille kohaselt saab saadavat tulu kasutada lisaks kortermajade renoveerimisele ka eramajade energiasäästlikkuse tõstmiseks.

"Eesti eramajadest on suur hulk ehitatud eelmise sajandi keskel, kui energiasäästule ja soojapidavusele erilist rõhku ei pandud. Nüüd tekib võimalus toetada ka selliste majade soojustamist," selgitas keskkonnaminister Keit Pentus. "Lisaks on saasteühikute müügitulust uuendusena võimalik toetada eramajade juurde taastuvenergia lahenduste rajamist. Eramajade omanikud, kes soovivad enda tarbeks elektritootmiseks paigaldada väikeseid tuulegeneraatoreid, päikesepatareisid, saavad selleks edaspidi ka toetust küsida."

Lepingu muudatusena võib kuni 4 miljonit eurot suunata eramajade soojapidavamaks muutmise ning taastuvenergeetika väikelahenduste kasutuselevõtu toetamiseks. Samuti pikendatakse lepingu täitmise tähtaega aasta võrra - kuni 2014. aasta lõpuni.

Täiendava meetme eest vastutajaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning rakendusüksuseks KredEx. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on ette valmistanud ministri määruse eelnõu, mis sätestab täpsed tingimused ja korra eramute renoveerimiseks ja taastuvenergeetika väikelahenduste kasutuselevõtuks. Määruse eelnõu kohaselt toetatakse väikeelamu energiatarbe vähendamiseks tehtavaid rekonstrueerimistöid ja nende teostamiseks vajalike ehitustoodete ja ehitusmaterjalide soetamist, eramute rekonstrueerimistööde projekteerimist ja omanikujärelevalve teostamist ning taastuvenergia seadmete paigaldamist.

Toetust makstakse taotlejale 25% või 40% ulatuses eramu rekonstrueerimise kogumaksumusest, kui projekti tulemusel on saavutatud vastavalt energiamärgiseklass „D“ või „C“. Lisaks  on võimalik saada 60% ulatuses toetust soojusenergia tootmiseks mõeldud päikesekollektori paigaldamiseks ja kuni 70% tuulegeneraatori või päikesepaneeli jaoks, et toota väikeelamus elektrienergiat. Renoveerimise omanikujärelevalve teenuse ja projekteerimise kogumaksumusest saab küsida toetust 50% ulatuses.

Rahastamisotsused peavad KredExi poolt olema tehtud 2013. aasta lõpuks. Rahade väljamaksmise perioodi pikendatakse 2014. aasta lõpuni.

Meetme elluviimise tulemusena väheneb Eesti CO2 heitkogus ca 0,7 miljoni tonni.


  • Märksõnad:
  • co2