Ökoloogiline jalajälg on meetod, mis suudab ligikaudselt arvutada maa-ala suurust, mida on vaja meie poolt ühes aastas kasutatavate ressursside (nt soojusenergia, mootorikütus või toiduained) toomiseks ja tekkinud jäätmete ning saaste ümbertöötlemiseks, ladestamiseks või looduslikesse aineringetesse sidumiseks. Kui ressursikasutus ja jäätmeteke ületab maakeral olemasoleva keskkonnaruumi piirid, siis ei käitu inimkond enam jätkusuutlikult.

Ökojalajälge ja keskkonnaruumi mõõdetakse globaalsetes hektarites inimese kohta aastas (gha / in a). Üks globaalne hektar on tingühik, mis vastab maakera keskmise bioloogilise tootlikkusega hektarile.

Ökoloogilist jalajälge saab arvutada kas inimese, perekonna, mõne organisatsiooni või territoriaalse üksuse tasemel, siin lehel olev ökojalajälje kalkulaator keskendub just indiviidile ja tema tarbimisharjumustele.

Et viljeleda jätkusuutlikku eluviisi, ei tohiks Maa 6,5 miljardi elaniku keskmine ökojalajälg ületada 2,1 globaalset hektarit aastas. Eesti elaniku keskmine ökojalajälg on aga 6,5 gha/in a. See tähendab, et me elame teiste maakera piirkondade ja tulevaste põlvede võimaluste arvelt. Kui kõik elaksid nii nagu meie, oleks meie tarbimisharjumuste jätkusuutlikuks katmiseks vaja kolme maakera!

Abiks on ökoloogilise jalajälje kalkulaator

Ökoloogilise jalajälje kalkulaator on üks viise teada saada, kuidas Sinu elustiil mõjutab maakera jätkusuutlikkust. Mida enam me kulutame toidu, asjade ja energia tarbimisele, seda suurema jalajälje me endast maha jätame. Arvuta, kui suur on Sinu ökoloogiline jalajälg ning mõtle, mida saaksid Sina teha selle vähendamiseks!

Alusta arvutamist siin: http://www.ut.ee/mobility/jalajalg/