Tänasest on avatud portaal MinuEnergia.ee, mis jagab vajalikku informatsiooni väikeseadmete abil taastuvenergia tootmise kohta.

  • Energeetika
  • 13. märts 2016
  • Päikesepaneele pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

„Portaal sai alguse inimeste kasvavast huvist taastuvenergia väikeseadmete paigaldamise vastu. Eestis on viimase nelja aastaga lisandud üle 500 majapidamise, kes ise elektrit toodavad. Senini oli teave erinevates kanalites hajutatud ning puudus koht, kust oluline üles leida. Minuenergia.ee on veebikeskkond, kus info on ühe kliki kaugusel,“ selgitas Eesti Taastuvenergia Koja projektijuht Raul Potisepp. „Samuti pakub portaal objektiivset informatsiooni ning tõstab klientide teadlikkust valimaks võimalikult kvaliteetseid väikeseadmete paigaldajaid,“ lisas Potisepp. 

Taastuvenergia seadmete hinnalangus viimaste aastate jooksul on teinud seadmete soetamise konkurentsivõimeliseks võrreldes võrgust ostetava elektriga. Ise toodetud ning kohapeal tarbitud elekter on odavam kui võrgust ostes. Seetõttu mõtlebki üha enam inimesi päikesepaneelide paigaldamisele. 

MinuEnergia.ee-s on võimalik uurida liitumisprotsessi kohta, saada info koolituste kohta, saada teada, mille alusel valida kvaliteetset paigaldajat. Samuti on võimalik vaadata, kui suurt tootmisvõimsust on võimalik konkreetsel aadressil võrguga liita. Lisaks on võimalus küsida paigaldajatelt pakkumisi ning leida vastuseid mikrotootmisega seotud küsimustele.

Minuenergia.ee töötati välja Energy Data Feed projekti raames, mida rahastati EASi Norra toetusprogrammist. Projektis osales 5 partnerit - Elering juhtivpartnerina, Elektrilevi, Ericsson, VKG Soojus ning Eesti Taastuvenergia Koda. Projekti käigus töötati välja Eleringi tarkvõrguplatvorm Estfeed, mis võimaldab ettevõtetele ja arendajatele ligipääsu reaalajalähedastele energiatarbimise andmetele ning mille abiga saavad nii organisatsioonid kui ka eraisikud korraldada oma energiatarbimist tõhusamalt. Samuti arendati 5 pilootrakendust, sh. MinuEnergia portaal.

2011.aastal asutatud mittetulundusühing Eesti Taastuvenergia Koda koondab taastuvenergiaga seotud Eesti assotsiatsioone, ettevõtteid ja eraisikuid, et üheskoos edendada ja arendada valdkonda.