Anna Leidreiter on kliima- ja energiaprogrammi projektijuht Hamburgis asuvas Maailma Tuleviku Nõukogus (World Future Council). Samuti juhib ta kampaaniat „Globaalne 100% taastuvenergia“ („Global 100% Renewable Energy“), mis liitus hiljuti keskkonnaorganisatsioonide võrgustikuga EKOenergia. Järgnevas intervjuus räägib Leidreiter sellest lähemalt.

Milline eesmärk on kampaanial „Globaalne 100% taastuvenergia“?

2013. aastal kampaaniat algatades oli meie eesmärgiks tekitada arutelu 100% taastuvenergiast ning näidata, et see ei ole tulevikuunelm vaid tänane reaalsus. Kõik teavad, et katastroofilise kliimamuutuse vältimiseks peame kiiresti üle minema 100% taastuvenergiale. Tahtsime kliimamuutuste arutellu tuua rohkem lahendustele suunatud ja positiivsema noodi ning tutvustada eeskätt kohalikul ja piirkondlikul tasandil toimuvaid arenguid.

Nüüd, aastal 2015, on see eesmärk osaliselt täidetud. 100% taastuvenergia üle arutletakse ülemaailmselt ning liikumine kogub iga nädalaga üha rohkem hoogu ja uusi liikmeid. Seetõttu on meie praeguseks eesmärgiks pigem vastuste andmine uutele küsimustele - mida tähendab tegelikult 100% taastuvenergia, kuidas mõõdetakse selle edukust ning kuidas veenduda selles, et üleminek täielikule taastuvenergiale aitab kaasa säästvale arengule.

Kes on selle kampaaniaga veel seotud?

Me teeme koostööd eraisikute, toetajate ja liikmetega nii kodanikuühiskonna institutsioonidest kui ka era- ja avalikust sektorist üle terve maailma. Eesmärgiks on luua globaalne sidusrühmade liit, mis kutsub ühiselt kasutama 100% taastuvenergiat. Kõik kaasatud organisatsioonid toetavad kampaania eesmärke. Meie liikmete hulka kuuluvad näiteks säästvust edendavate kohalike omavalitsuste ühendus ICLEI, Maailma Tuuleenergia Assotsiatsioon, Fraunhoferi instituut ja looduskaitseorganisatsioon Sierra Club.

Mis on kampaania järgmise aasta plaanid?

Mainisin eelnevalt, et praeguseks eesmärgiks on anda vastus küsimustele 100% taastuvenergia tegeliku tähenduse kohta ning kuidas see on seotud säästva arenguga. Avaldasime hiljuti juhendi, millega mõõta arengut ja hinnata kohalike omavalitsuste plaane täielikule taastuvenergiale üleminekuks. Soovime koostada mõistlikud ja teostatavad kriteeriumid, millega hinnata kohalike omavalitsuste edusamme täieliku taastuvenergia rakendamisel. Samuti kaasame protsessi mitmekülgse taustaga sidusrühmi. Loomulikult toome ka edaspidi avalikkuse ette positiivseid teateid ja häid eeskujusid, et innustada inimesi selle liikumisega ühinema.

Miks liitusite keskkonnaorganisatsioonide võrgustikuga EKOenergia ja mida te tänu võrgustikule loodate saavutada?

Kampaanial „Globaalne 100% taastuvenergia“ ja võrgustikul EKOenergia on väga sarnased eesmärgid. Me seisame mõlemad 100% taastuvenergia kasutamise eest, keskendume headele eeskujudele ning kõikehõlmava ja kasvava võrgustiku kujundamisele. EKOenergia kaasabil loodame jõuda uute sihtgruppideni. Arvan, et tänu neile saame tuua Saksamaa taastuvenergiale ülemineku eeskujuks ka teistele riikidele nagu näiteks Poola ja Tšehhi Vabariik. Kuna tegemist on rahvusvahelise kampaaniaga, oleme huvitatud ka EKOenergia tegevusest väljaspool Euroopat.

Mida te silmas peate?

Meie kampaania liikmed tegutsevad maailma erinevates paikades ja seetõttu esineb mitmeid kattuvusi. Näiteks teeb Maailma Tuleviku Nõukogu tööd taastuvenergiapoliitika ja vajalike õiguslike reformide täiustamiseks Tansaanias. Selleks, et töö õnnestuks, on tarvis kindlaid eeskujusid ja tutvustada näidisprojekte. Just selliseid projekte, mida rahastabki EKOenergia kliimafond.

Oleme kuulnud, et koostöös Tansaania sidusrühmadega rahastatakse järgmisel aastal veelgi rohkem projekte. See kõlab paljutõotavalt ning meie kampaania ja EKOenergia kohalik tegevus tugevdavad kindlasti teineteist.

Kuidas on senine koostöö EKOenergiaga sujunud? Mida te võrgustikust arvate?

Mulle meeldib, kuidas nad kaasavad erineva taustaga inimesi ja organisatsioone. Tegemist on uue võrgustikuga, mille liikmed ei ole varem koostööd teinud. Nad said alguse üsna väikestes riikides asuvate kohalike organisatsioonide ühendusena, kuid nad laienevad iga kuuga. See on kindlasti EKOenergia kõikehõlmava ja pragmaatilise lähenemise tulemus. Kuid samuti ka tõestuseks, et taastuvenergia ja suured keskkonnaprobleemid ühendavad inimesi juhul, kui anname neile selleks vahendid.

Kas soovite intervjuu lugejatele veel midagi öelda?

Kutsun kõiki lugejaid üles osalema kriteeriumite väljatöötamisel, mis annavad teavet 100% taastuvenergia ja säästva arengu seoste kohta. Hiljuti avaldasime aruteludokumendi ning oleksin tänulik tagasiside või protsessis osalemise eest, et kuuldavaks teha erinevate inimeste asjatundlikkus ja vaatenurgad.