Oleviku mõistmiseks on oluline tunda ka minevikku. Inimese mälu kummaline. Me mäletame asju ja sündmuseid hoopis teisiti, kui nad tegulikult olid. Inimesed, kes on aastaid pidanud päevikut, imestavad tihti, kui muutlik meie mälu tegelikult on. Inimese mälust kordi paremini aitavad minevikku säilitada esemed, memuaarid, hooned ja kunst. 

Et oleks lihtsam meenutada, võib teha isikliku ajakapsli. Ajakapsel pakub võimalust säilitada hetke. Maailmas on tuhandeid inimesi, kes on loonud oma ajakapsli.

Kuidas teha ajakapslit?

•   Ajakapsel peab olema vee ja õhukindel (seatinast või paksust plastikust nõu).

•  Pange sellesse esemed, mis teie meelest meenutavad kõige paremini tänast elu – fotod, ajaleht, ajakiri, ennustus uueks aastaks, tulevikuplaanide nimekiri, pikkuse ja kaalu numbrid, lapse kipsist käejälg, mõni moodne hilp, joonistus või juuksesalk. Lisage ajakapslisse ka oma nimi, sünniaasta ja kontakt (see võib leidjale anda juhtnööre).

•   Tehke oma kogu kohta juhend, kus seletate täpselt ära iga tehtud esemevaliku põhjuse, asjade päritolu ja vajadusel tööpõhimõtte.

•    Matke see ajakapsel maha, kuid mitte liiga sügavale.

•    Teile jääb lootus, et keegi leiab teie „aarde“ ja saab põnevate üllatuste osaliseks.

•    Te võite endale seada ka eesmärgi, et kaevate ajakapsli 25 aasta pärast hoopis ise üles. 

Vaata lisaks: Rahvusvaheline Ajakapsli Ühing (International Time Capsule Society)


Artikkel on pärit Terve Elu kalendrist 2012.