Kas oled mõelnud, kust tuleb vool meie juhtmetesse siis, kui põlevkivi otsa lõppeb? Või milline elektritootmisviis oleks kõige keskkonnasõbralikum, kõige soodsam, kõige efektiivsem?   

Kõigile neile küsimustele aitab taas vastust leida Energeetikateaduskonna Üliõpilasnõukogu poolt korraldatav „Alternatiivne särts“, mis toimub juba teist aastat - sel korral 14.novembril TTÜ Energeetikamajas VII-226. Kui eelmisel aastal oli teemaks põlevkivi, siis sel korral otsitakse meie põhilisele energiaallikale alternatiive.

Programm on mitmekesine, hõlmates nii ettekandeid, grupitöid kui ka õhtust meelelahutust tudengite poolt armastatud Glehni lossis. Samuti ei jää kellelgi kõht tühjaks. Läbi kõigi eelnimetatud tegevuste läheneme alternatiivenergeetikale kui suhteliselt üldisele ja paljude jaoks ähmasele mõistele, ning veendume, et selle alla mahuvad Eesti kontekstis nii järjest suurema tõenäosusega reaalsuseks saav tuumaenergeetika kui paljudele rohelise energia sümboliks olev tuuleenergeetika. Lisaks eelnevatele käsitletakse ettekannetes veel turba- ja bioenergia kasutusvõimalusi ning tutvustatakse hetkel täieliku utoopiana tunduvaid valdkondi – vesiniku- ja fusioonienergeetikat. Kõnelejateks on oma ala parimad spetsialistid nagu Andres Tropp, Erki Niitlaan, Ülo Kask, Andi Hektor, Ivo Palu ja Dmitri Gurkin.  

Pärast ettekandeid on alternatiivenergeetika võimalustega tutvumisel kandev osa grupitöödel, kus arutletakse teemal, milline võiks olla Eesti energiaportfell 20 aasta pärast. Lisaks tehnilistele küsimustele, mis valdavalt ettekannete käigus vastused leiavad, käsitletakse grupitööde käigus ka laiemat konteksti ehk erinevate energiaallikate majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnamõjusid. Grupitöid peame eriti olulisteks, sest just läbi aktiivse osaluse ja diskussioonide on võimalik asjale kõige põhjalikumalt läheneda. 

Et elektri- ja soojusenergia on midagi, mis puudutab meid kõiki ja haakub paljude teiste valdkondadega, ei oota me osalema ainult energeetikuid, vaid kõiki, kes „särtsu“ oluliseks peavad. Kohtumiseni sügiskoolis!  

Tutvu kindlasti ka meie blogiga www.sygiskool.wordpress.com . Sealt leiad nii värsket infot ürituse kohta kui ka muud huvitavat energeetika valdkonnast. 

Ära otsi rumalusele süüd, otsi rohtu! Kohtume 14.novembril!