Riigikogu  täiskogu istungil  läbis esimese lugemise välisõhu kaitse seaduse muutmise eelnõu, millega Keskkonnaministeerium soovib kvoodimüügi tulu kasutada lisaks korterelamutele ka avalike hoonete renoveerimiseks ning taastuvenergia ja biogaasi kasutamiselevõtu toetamiseks.

“Prognoosi kohaselt on Eesti saastekvoodi oksjonitulu aastani 2020 ligi 270 miljonit eurot, mille panustame keskkonnahoidu vähemalt poole. Väga olulisel kohal on energiatootmise keskkonnasõbralikkus, seetõttu toetame biogaasi kasutuselevõttu ja taastuvenergia väikelahedusi,“ selgitas keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.

Eelnõu paneb paika saastekvootide tulu kasutamise eesmärgid ja üldised põhimõtted. Oksjonitulud laekuvad riigieelarvesse ning vähemalt pool sellest tuleb kasutada kliimaga seotud eesmärkide saavutamiseks. Investeeringud hõlmavad projekte, mis on suunatud keskkonna puhtuse heaks ja energiakulu vähendamisele.

Nii lisanduvad korterelamute soojapidavamaks muutmise kõrvale võimalused toetada avalike hoonete energiasäästu, biogaasi kasutuselevõttu ja taastuvenergia mikrolahenduste loomist. Toetust vajab ka üleujutusteks valmistumine, mille vajalikkust tõestasid hiljutised sündmused Sindis.

Tänu edukale saastekvootide müügile on tänaseks ligi 500 avaliku sektori hoonet renoveeritud ja energiatõhusaks muudetud, kuid vajadus selle järele on endiselt suur. Selleks investeeritakse kvoodimüügist saadud tulust 50 miljonit eurot, millega saab energiatõhusaks muuta kokku üle 300 000 ruutmeetri hoonete pinnast.

„Hoonete energiasäästuga oleme tegelenud juba aastaid ning tehtud projektid on tänaseks tõestanud oma efektiivsust. Nüüd on lisaks vaja keskenduda säästliku transpordi arendamisele ja toetamisele. Alates 2015. aastast plaanime biogaasi transpordis kasutuselevõttu toetada 43 miljoni euroga,“ ütles keskkonnaminister Pentus-Rosimannus.

2020. aastaks peaks biogaasi kasutus transpordisektoris asendama 30 000 tonni naftakasutust. Tuule ja päikeseenergia tootmise väikelahenduste toetamiseks on aastani 2020 plaanitud 5 miljonit eurot.

Tulevikus toimub oksjonitulu jaotamine läbi riigi eelarvestrateegia ja iga-aastase riigieelarve koostamise. Lõplikult otsustatakse toetus summad ja projaktid aga igal aastal eelarve kinnitamise käigus Riigikogus.

Et saastekvoodi enampakkumisel oleks võimalikult palju osalejaid ning kauplemine võimalikult elav, loob eelnõu osalemisvõimaluse kõigile investeerimisühingutele, krediidiasutustele ja isikutele, kes kauplevad oma nimel väärtpaberitega või osutavad klientidele investeerimisteenust. Vajalikke lube hakkab välja andma Finantsinspektsioon.

Praegu teeb Euroopa Komisjon viimaseid ettevalmistusi 2013. aastal ettevõtetele eraldatud tasuta saastekvoodi ülekandmiseks. Et ka see kord on seoses uue perioodiga muutunud, muudab eelnõu vastavalt sellele ka meie õigusnorme. Tulevikus kantakse tasuta kvoot saastekvoodi registri kontodele otse Euroopa Liidu kontolt ning Eestile ja teistele liikmesriikidele jääb eelkõige kontrollifunktsioon.

Kasvuhoonegaaside heitkoguse aruannetes esitatud teabe järelevalve tõhustamiseks antakse selle kontrollimise õigus Keskkonnaministeeriumilt üle Keskkonnainpektsioonile.