Taastuvenergia Koda tervitab Euroopa Komisjoni energiapoliitika ettepanekute paketti, mis kiirendab taastuvenergia laialdasemat kasutusele võtmist ning tugevdab Euroopa Liidu positsiooni taastuvenergia arendamisel võrreldes teiste riikide ja regioonidega.

„Euroopa Komisjoni meetmete pakett annab kindluse, et taastuvenergia arendamine on jätkuvalt oluline ning sellelt teelt kõrvale kaldumist ei tule,“ leidis Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammist. Koja juhi sõnul on reaalsus see, et Euroopa Komisjoni poolt esitatud meetmed osutusid oodatust ambitsioonikamateks.

Tammist leidis, et Euroopa Komisjoni ettepanekud toetavad taastuvenergia arengut kõikides sektorites, tehes seda tõhusalt ning tarbijakeskselt. Kiiret taastuvenergia kasvu võib meetmete mõjul ennustada soojussektoris, kus ettevõtjatel on mõistlik juba enne direktiivi jõustumist üleminek taastuvenergiale ära korraldada.

Positiivseks tuleb lugeda ka kavandatavaid muudatusi energiaturgudel, mis loovad taastuvenergia sektorile võimalusi arenguks ning kujundavad energiaturu ümber taastuvenergia vajadustele sobivamaks. Oluliselt on vähendatud bürokraatlike takistusi taastuvenergia projektide arendamisel, piiratud menetlusteks kuluvat aega kolme aastani ning liikmesriike on kohustatud looma keskseid koordineerivaid asutusi, mis teevad loa- ja administratiivmenetlusi projekti arendaja eest.

Tammisti sõnul annab Komisjoni meetmete pakett Koja poolt hiljuti esitletud taastuvenergiale ülemineku kavale Eestis sisse vajaliku hoo. Euroopa Komisjon ootab juba aasta pärast liikmesriikidelt konkreetseid kavasid taastuvenergia arendamiseks aastani 2030. Meil on juba olemas realistlik ja ambitsioonikas plaan, mille tulemusena kasvaks Eesti sisemajanduse kogutoodang keskmiselt 2,2% aastas ja mis jätab Eestisse 600 miljonit eurot imporditavate kütuste arvelt.

Olulist tuge saab Komisjoni paketist energiatootmine majapidamiste ja ühistute poolt, mistõttu väheneb tulevikus veelgi suurte energiafirmade roll energiaturgudel.  See on ka Koja kavas kesksel kohal. Aastaks 2030 näeb Koja kava Eestis ette ligi 40 000 väiketootmisüksuse loomist tänase 700 asemel. Väiketootmise kaudu on võimalik uutel väiketootjatel fikseerida pikaajaliselt energiahinnad ja muuta oma energiatarbimist läbimõeldumaks.

Tarbijatele on taastuvenergia kasv kasulik ka seetõttu, et tänu taastuvenergia suuremale osakaalule vähenevad tulevikus elektrienergia börsihinnad Euroopa Liidus veelgi. Euroopa Komisjoni mõjuhinnangu andmetel on viimasel viiel aastal langenud seetõttu elektrienergia börsihinnad 35–45 protsenti.  Lisaks hoiavad tarbijad tänu soojusmajandusse tehtud investeeringutele juba täna Eestis kokku küttearvetelt, sest biokütused on fossiilsetest allikatest soodsamad.

Taastuvenergiale ülemineku kava näeb Eestis ette investeeringuid mahus 4,311 miljardit eurot. Vajalikud investeeringud tuleksid suures osas heitmekaubanduse tuludest ja taastuvenergia kaubanduse tuludest. Puuduoleva osa kataks erakapital tarbijat koormamata.

Komisjoni ettepanekuid hakkavad nüüd menetlema Euroopa Parlament ja liikmesriikide esindajatest koosnev Ministrite Nõukogu. Meetmete jõustumiseni võib kuluda 3 kuni 4 aastat.