Alates tänasest, 4. maist kuni 15. juunini saab Swedbankis sõlmida uue 3-aastase tähtajaga investeerimishoiuse "Taastuvenergia" lepingut, mis pakub võimalust investeerida taastuvenergia sektorisse.

"Taastuvenergia sektori muudab huvitavaks selle seos tõusvate energiahindadega ja suureneva keskkonnateadlikkusega. Ühelt poolt soovivad riigid vähendada oma sõltuvust ühest energialiigist, teiselt poolt tuleb täita rahvusvahelistest kliimalepingutest tulenevaid kohustusi taastuvenergia osakaalu suhtes," sõnas Swedbank Marketsi finantsinstrumentide spetsialist Maria Gofman. Peale tavapäraste investeeringute kasutavad paljud riigid Gofmani sõnul majanduse turgutamise abipakettide vahendeid, et kiirendada taastuvenergiaga seotud eesmärkide saavutamist.

2007. aastal investeeriti maailmas peamistesse taastuvenergia alamsektoritesse 94 miljardit USA dollarit, mis oli 25% rohkem kui aasta varem. Uue investeerimishoiuse alusvaraks oleva taastuvenergia indeksi suurimad investeeringud on tehtud USA, Saksamaa, Hispaania ja Hiina ettevõtetesse, kes tegelevad peamiselt päikese-, tuule- ja
hüdroenergia ning biokütustega. "USAs loodetakse 2020. aastaks rahuldada tuuleenergiaga 20% riigi energiavajadusest ning riik teeb otseinvesteeringuid biokütuse aktiivsemaks kasutuselevõtuks. Seetõttu on põhjust uskuda, et suure USA osakaaluga taastuvenergia sektori indeks näitab paremat tootlust kui globaalsed aktsiaindeksid," selgitas Gofman investeerimishoiuse alusvara valikut. Investeerimishoiuse "Taastuvenergia" kestvus on kolm aastat (1098 päeva) ning hoiusele paigutatav miinimumsumma on 5 000 krooni või 500 eurot. Riskipreemiata kroonihoiuse puhul on garanteeritud 13% intress, mis makstakse välja hoiuperioodi lõpus. Alusvaraks on BNP Paribas Global Renewable Energies Excess Return Index, mis jälgib taastuvenergia sektori arengutest suurima tõenäosusega kasu saavate ettevõtete aktsiaid.

Investeerimishoius võimaldab riskivabalt finantsturgudele investeerida, sest hoiuse põhisumma on hoiuperioodi lõpus 100-protsendiliselt tagatud ning sellele lisandub kasum alusvaraks oleva indeksi võimalikust tõusust.

Investeerimishoiuse lepingut saab sõlmida Swedbanki kontorites ja internetipangas.