Äsja valminud taastuvenergia aastaraamatust selgus, et kuigi taastuvenergia sektor Eestis on suures plaanis seisakus, siis on kasvanud huvi elektrienergia mikro- ja pisitootmise vastu.

  • Energeetika
  • 14. juuni 2016
  • Päikesepaneele pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

 Taastuvenergia Koja juhi Rene Tammisti sõnul lisandus 2015. aastal enam kui 220 väikest elektritootjat, kelle koguvõimsus on 3,6 megavatti. “Seda on sama palju kui varasematel aastatel installeeritud väiketuulikute ja päikesepaneelide võimsus kokku. Teadlikkuse tõus ning päikesepaneelide hinnalangus on selle peamiseks põhjuseks. Kahjuks ei muuda see aga suurt pilti, sest rohkem  kui 80% sisemaisest elektrienergiast toodetakse jätkuvalt põlevkivist,“ lisas Tammist.

Eestis on kõige suurem taastuvenergia osakaal soojussektoris (52,6%), kus on viimastel aastatel toimunud pidev üleminek taastuvatele allikatele. “Kindlasti on seda üleminekut soodustanud hakkepuit, mis on teiste kütteallikatega võrreldes hinna poolest konkurentsivõimelisem.

Samas on Eestis veel palju ära teha elektri- ning transpordisektoris, sest meie riigi autopark on üks saastavamaid Euroopa Liidus. Elektritootmine on Eestis energiamahukas ja väga suure keskkonnamõjuga. Taastuvenergia osakaal 2015. aastal oli elektri tootmises 16,7 % ning transpordis vaid 0,2%,” nentis Tammist.

Taastuvenergia aastaraamatust selgus, et eelmisel aastal ei valminud Eestis ühtegi suuremat elektrijaama, mis on üle kümne aasta esmakordne.

“Eesti taastuvenergia sektor ootab endiselt stabiilset seadusandlikku keskkonda, mille keskmes on elektrituruseaduse muudatused," selgitas Tammist. "Aastaid ootavad vastuvõtmist Euroopa taastuvenergia koostöömehhanismide rakendamist võimaldavad seadusepügalad ning kaugkütteseadus. Ootame ka energiaühistute loomist ja taastuvenergia väiketootmist hõlbustavaid nõudeid ning võrgueeskirjaga seotud muudatusi," võttis Tammist kokku.

Eesti Taastuvenergia Koda avaldas täna, 16. juunil kolmandat aastat järjest Eesti taastuvenergia sektori aastaraamatu, mis annab kompaktse ülevaate sektori arengutest ja tulemustest 2015. aastal ja enne seda.

Eesti Taastuvenergia Koda on asutatud 13. mail 2011. aastal taastuvenergia tootjate ja mittetulundusühingute poolt, et aidata kaasa taastuvenergia laiemale kasutusele võtmisele Eestis. Koja pikaajaliseks sihiks on täielik üleminek taastuvate allikate kasutamisele energiamajanduses.