Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammist pöördus kõikide EL liikmesriikide taastuvenergia katusorganisatsioonide poole üleskutsega tõstatada eelseisvatel Euroopa Parlamendi valimistel küsimus Euroopa energiajulgeolekust.

  • Energeetika
  • 7. aprill 2014
  • Päikesepaneele pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Pöördumise fookuses oli Euroopa sõltuvuse vähendamine vene gaasist ning kohalike, puhaste kütuste kasutuselevõtmine maagaasi asendajana. Samuti tegi ta ettepaneku EL energiajulgeoleku küsimust käsitleda erakorraliselt eelseisval taastuvenergia organisatsioonide peaassambleel.

 

Tammist tõi näitena esile Saksamaad, mis kasutab enamuse maagaasist soojusenergia tootmiseks. Saksamaa primaarenergia tarbimisest moodustab maagaasi osakaal 22% ning 36% tarbitavast maagaasist on Vene päritolu.

„Mitmete saksa poliitikute ja ettevõtjate sõnul puudub Saksamaal vene gaasile alternatiiv. Tegelikkus on risti vastupidine. Enam kui 30 000 ettevõtet, ühistut ja eraisikut koondav Saksamaa Taastuvenergia Föderatsioon leiab, et aastaks 2020 on  võimalik kulutõhusalt enam kui kahekordistada taastuvallikatel põhinevate lahenduste nagu bioenergia, soojuspumpade, päikesekütte kasutuselevõttu soojusvarustuses. Selle arenguga kaoks Saksamaal vajadus vene gaasi järele.“

Tammist rõhutas, et Ukraina olukorra eskaleerumise järel valitseb oht, et EL liikmesriikides ja EL institutsioonides asendub tegutsemisvajadus mugavuspositsiooniga ja lootusega, et Venemaa agressioon naabrite vastu on peatunud.

Seetõttu on oluline, et meie poliitilised juhid, sealhulgas ka valitavad Euroopa Parlamendi saadikud, tõstataksid energiasõltuvuse küsimusi järjepidevalt, teeksid ettepanekuid ja võtaksid ette reaalseid samme EL energiapoliitika muutmiseks ning rõhutaksid solidaarsusprintsiipi senisest enam ka energiapoliitikas.

Tammisti sõnul on oluliseks murekohaks, et Europarlamendi valimiskampaaniad keskenduvad sise- ja päevapoliitikale ning tõsised küsimused nagu energiajulgeolek ei saa piisavalt tähelepanu.

„Loodan, et Eesti poliitikud pakuvad reaalseid lahendusi, kuidas Eestis ja EL-s energiajulgeolekut parandada.“ „Maagaasi asendamine taastuvkütustega soojusvajaduse katmiseks ning hajutatud elektritootmine on  mõistlikeks ja taskukohasteks lahendusteks, mis lisaks julgeolekule tõstaksid ka Eestis tööhõivet ja parandaksid keskkonna seisukorda“, lisas ta.

Tammist toonitas ka, et Euroopa kodanike kätes on Venemaa agressiooni piiramine ning Euroopa sõltuvuse vähendamine vene gaasist. Tammist kutsus kõiki eelseisvatel Europarlamendi valimistel nendele küsimustele kandidaatidelt vastuseid saama ning liituma Taastuvenergia 100 kogukonnaga Facebookis nõudmaks ambitsioonikamat energiasäästu-, taastuvenergia- ning kliimapoliitikat.