Pariisis vastu võetud kliimaleppest tulenevalt on taastuvenergia võitnud ja alus on pandud ulatuslikele ümberkorraldustele energeetikas. Eesti riigi poolt tänaseks välja töötatud energia ja kliimapoliitika kavad enam ei sobi. Vaja on uut plaani, mille keskmes on taastuvenergia jõuline arendamine.

 

  • Kliima
  • 14. detsember 2015
  • Ülemine foto: https://pixabay.com/photos/paris-france-eiffel-tower-night-1836415/

Taastuvenergia Koja juhi Rene Tammisti sõnul on reaalsus see, et Pariisis kokku lepitud eesmärgid osutusid oluliselt ambitsioonikamateks ja neist tuleb kinni pidada. 

„Riigil ja taastuvenergia sektoril tuleks välja töötada puhta energia plaan , mis tõmbaks käima kohaliku taastuvenergia tootmise ja tehnoloogia arenduse.

Tänaseks on taastuvenergia tootjate poolt juba hea algus tehtud, paljud lahendused on töös ning ettevõtjad on ka valmis jätkuvalt panustama.

Seda tõestavad ka ettevõtjate poolt uute elektrijaamade rajamiseks investeeritud enam kui 700 miljonit eurot. Sealhulgas on loodud 3100 töökohta ja iga aasta tasutakse riigile 20 miljonit euro ulatuses palgamakse,“ selgitas Tammist.

Eestis on tugev potentsiaal tuuleenergial ning puiduhakkel töötavatel koostootmisjaamadel, kiire areng toimub ka väikeenergeetikas. Siiani on vähe teada fakt, et Eestis käib vilgas roheliste tehnoloogiate arendus, arendatakse ja toodetakse edukalt tuulikuid, päikesepaneele, targa maja seadmeid ja erinevaid tarkvaralahendusi.

Eestil on vaja läbi mõeldud põlevkivivaba strateegiat, mis arvestab Ida-Virumaa sotsiaalmajandusliku olukorraga, ja on vastavuses kliimaleppe eesmärkidega. Puhta energia plaani fookus võiks olla Ida-Virumaale suunatud, leevendamaks põlevkivisektori hääbumist. Paar aastat tagasi välja töötatud „Taastuvenergia 100 plaan“ näeb ette luua 10 000 uut töökohta, millest arvestatav osa võiks tulla Ida-Virumaale.

90 protsenti maailma riikidest on juba deklareerinud, et panustavad kliimamuutuste vähendamisse taastuvenergia abil. Pöördumatu taastuvenergiale üleminek käib tegelikult juba mõnda aega. Taastuvenergia elektrijaamad moodustavad üle poole võimsustest, mis on lisandunud ülemaailmsesse energiasektorisse alates 2011. aastast. Taastuvenergialahendused on muutunud üha kättesaadavamaks, olles paljudes riikides juba odavamaiks energiatootmise viisiks.