Taastuvenergia tootjaid ja arendajaid ühendav Taastuvenergia Koda liitub Arengufondi üleskutsega koostada puhta energia plaan, mis aitaks kaasa Pariisi kliimaleppe eesmärkide saavutamisele.

  • Energeetika
  • 22. detsember 2015
  • Päikesepaneele pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

"Liitusime plaaniga, sest Arengufondil on oskused, teadmised ja kogemus vajamineva ambitsioonika plaani kokku panemiseks. Selle kavaga seatakse sihiks taastuvenergiale üleminek ja tehnoloogia arendus, mis turgutaks Eesti majanduskasvu," selgitas Taastuvenergia Koja juht Rene Tammist.

Tammist lisas, et puhta energia plaani fookus võiks olla Ida-Virumaale suunatud, leevendamaks põlevkivisektori hääbumist. "Ka paar aastat tagasi välja töötatud „Taastuvenergia 100 plaan“ näeb ette luua 10 000 uut töökohta, millest arvestatav osa võiks tulla just Ida-Virumaale."

„Tänaseks on taastuvenergia tootjate poolt juba hea algus tehtud, paljud lahendused on töös ning ettevõtjad on ka valmis jätkuvalt panustama.

Seda tõestavad ka ettevõtjate poolt uute elektrijaamade rajamiseks investeeritud enam kui 700 miljonit eurot. Sealhulgas on loodud 3100 töökohta ja iga aasta tasutakse riigile 20 miljonit euro ulatuses palgamakse,“ selgitas Tammist.

Eestis on tugev potentsiaal tuuleenergial ning puiduhakkel töötavatel koostootmisjaamadel, kiire areng toimub ka väikeenergeetikas. Eestis käib ka vilgas rohetehnoloogiate arendus, arendatakse ja toodetakse edukalt tuulikuid, päikesepaneele, targa maja seadmeid ja erinevaid tarkvaralahendusi.

Taastuvenergia Koda oli juba varasemalt teada andnud otsusest vaadata üle „Taastuvenergia 100 plaan“, mis näeb ette taastuvenergiale üleminekut elektri ja soojusmajanduses aastaks 2030. Selle tingivad elektrienergia ja peamiste energiaressursside ning taastuvenergia tehnoloogiate hinnalangus, sest võrreldes plaani koostamise hetkega on nii tuule- kui päikeseenergia hinnad vähenenud kordades. Oluliseks mõjuriks on ka ÜRO Pariisi COP21 konverentsil sõlmitud ülemaailmne kliimalepe, mis tuli arvatust ambitsioonikam ning vähendab oluliselt fossiilsete kütuste kasutamist tulevikus.