• GMOde praktiline riskianalüüs

    • Tarbimine ja tervis
    • Prof Erkki Truve, dr Mati Koppel, dr Liina Eek, Tuuli Levandi „Kuidas hinnata GMOde mõju inimestele"
    • 09. aprill 2009