16.-18. detsembril toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses rahvusvaheline konverents „Superkondensaatorid ja võimalused nende arendamiseks“. Kohtumisel arutatakse võimalusi superkondensaatorite jt süsinikmaterjalidel põhinevate energiasalvestusseadmete energiatiheduse tõstmiseks ning omahinna alandamiseks.

Nii tänapäeva kui tuleviku energeetikas on üha suurem roll lokaalsete ja globaalsete energiaallikate ning erinevate tootmisviiside (tuule, päikese, bioenergeetika) kooskasutamisel.

See eeldab tarka elektrivõrku, mille üheks oluliseks osaks on energiasalvestid, et ühildada energia tootmise ja kasutamise tsükleid. Üks järjest laialdasemalt kasutatav võimalus on süsinikmaterjalidel baseeruvad superkondensaatorid, mida rakendatakse energia taastootmisel elektrisõidukites, kraanades, liftides ja ka mujal.

Tartu ülikooli teadlased on juba aastaid arendanud uusi süsinikmaterjale ning superkondensaatorite tehnoloogiat, millega on saavutatud rahvusvaheline tuntus selles olulises valdkonnas. TÜ teadlaste poolt on saavutatud näiteks arvestatavaid tulemusi tahkeoksiidsete kütuseelementide

ja elektrilise kaksikkihi kondensaatorite materjalide arenduses ja optimeerimises. Seega on Tartu ülikool kui valdkonna üks kompetentsikeskus ning Tartu õige koht, kus teadlastel üle maailma kokku tulla, et seada uudsete energiaseadmete-alaseid rahvusvahelise koostöö sihte.

TÜ keemia instituudi korraldataval rahvusvahelisel konverentsil osalevad maailma juhtivad teadlased professor A.A. Kornyshev, A. Burke, F. Béguin, E. Frackowiak, M. Levi jt USa-st, Suurbritanniast, Prantsusmaalt, Poolast, Iisraelist ja Saksamaalt.

Konverentsil moodustatakse initsiatiivgrupp EL Horizon 2020 projekti koostamiseks energiaseadmete materjalide ja rakenduste vallas.

Vaata programmi siit.